vizh-TWenfrdees

07Thơ Hoa Trên Vách Núi - Mỹ Hạnh

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Bài Thơ | 07Thơ Hoa Trên Vách Núi | Mỹ Hạnh

Con người Chúa tạo Chúa càng thương. Hơn cả loài hoa rất bình thường.

07HoaTrenVachNui littlegirl2516578 1280x853

Hoa Trên Vách Núi

 

Hoa dại đơn sơ một màu hường.

Lay đọng tâm hồn khách bốn phương.

Hoa mọc đẹp thay trên vách núi.

Nở rộ thắm tươi ở ven đường.

Chỉ một loài hoa Chúa đã thương.

Dù cho ngày nắng, đêm phơi sương.

Chúa ban áo mới trong ngày mới.

Áo hoa rực rỡ tỏa ngát hương..

Con người Chúa tạo Chúa càng thương.

Hơn cả loài hoa rất bình thường.

Sầu não, âu lo.. Ngài gánh hết.

Dìu bước chân qua những đoạn trường.

Ai người thiếu vắng Tình Yêu Thương.

Linh hồn tan vỡ chia đôi đường.

Trống rỗng, bất an..nào ai biết.

Chúa vẫn luôn yêu, vẫn khiêm nhường.

Đợi chờ, thứ tha và khoan nhượng.

Niềm Tin thắp lửa năm canh trường.

Ngày dẫu đi qua không mỏi gối.

Không chùn chân giữa đời gió sương..

Hoa dại đơn sơ một màu hường.

Kệ gió - mưa sa vẫn kiên cường.

Vươn mình khoe sắc trên vách núi.

Làm lòng lữ khách nhẹ nhàng vương.

*Ý thơCảm tác theo Kinh thánh sách

 Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 27 đến đến câu 30
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

Bài Thơ | 07Thơ Hoa Trên Vách Núi | Mỹ Hạnh

Hy Vọng & Tình Yêu
 www.quangharvest.com

Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 28 Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. 30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Kinh thánh sách Ma-thi-ơ 6:27-30.

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form