10Thơ Đêm Yên Lặng - Mỹ Hạnh

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Bài Thơ | 10Thơ Đêm Yên Lặng | Mỹ Hạnh

"Đêm yên lặng" mừng Chúa tôi ra đời. Tình yêu Ngài không bao giờ nhạt phai.

10DemYenLang heart 2002762 1280x809 1

Đêm Yên Lặng

Tình yêu Ngài rộng lớn lắm anh ơi.

Tình yêu Ngài cứu chuộc cho muôn người.

Ngài chịu khổ thân mình trên thập giá.

Vì vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Ngài yêu tôi và yêu anh từng ngày.

Không phút nào Ngài chẳng đoái xem ta.

Ngài yêu thương ban phước cho nhân loại.

Đến với Ngài nhận được ơn thứ tha.

Vinh quang Chúa từ ngôi hai giáng trần.

Tình yêu Ngài là món quà thiêng liêng.

Và là: Tin mừng lớn cho muôn dân.

Khắp thế gian hân hoan chúc tụng Ngài.

Anh vẫn còn chưa biết Chúa là ai.

Mau dời chân kịp đến nghe Tin Lành.

Ngài đã chọn khi anh còn hoài thai.

Trong bụng mẹ - Chúa đã yêu anh rồi.

  Anh bỏ đi những buồn khổ, ưu sầu.

Mà con người trong anh đã phạm lỗi.

Khi cuộc đời không biết sẽ về đâu.

Chúa Giê-xu là ánh sáng con đường.

Tình yêu Ngài là suối nguồn yêu thương.

Biến đổi anh được trắng trong như Ngài.

Ngài Giáng Sinh trong thân xác tầm thường.

Ban bình an, tình yêu cho nhân thế.

Giáng Sinh về bao ơn phước từ Cha.

Vui mừng thay trong hạnh phúc lâu dài.

Dâng lên Ngài bài hát biệt Thánh Ca.

"Đêm yên lặng" mừng Chúa tôi ra đời.

Tình yêu Ngài không bao giờ nhạt phai.

Mà vẫn luôn nồng cháy trong tim này.

Chúa Giê-xu vẫn muôn đời sống mãi.

Tiếp nhận ngay và đến tôn thờ Ngài. 

Chúa Giê-xu: Nguồn phước hạnh hôm nay.

*Cảm tác theo bài Thánh Ca số 59:

 Đêm Yên Lặng

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

Bài Thơ | 10Thơ Đêm Yên Lặng

Hy Vọng & Tình Yêu
 www.quangharvest.com   

 

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form