11Thơ Ngôi Mộ Trống - Mỹ Hạnh

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Bài Thơ | 11Thơ Ngôi Mộ Trống | Mỹ Hạnh

"Chúa chịu bao khổ hình. Hy sinh trên thập giá. Hoàn thành xong chương trìnhCứu chuộc cho muôn loài."

11NgoiMoTrong jesus 4779543 1280x720 1

Ngôi Mộ Trống


Ngày Đức Chúa Phục Sinh.

Đó là ngôi mộ trống.

Xưa Chúa bị đóng đinh.

Cả đất trời rúng động.

Vâng phục theo ý Cha.

Chúa chịu bao khổ hình

Hy sinh trên thập giá.

Hoàn thành xong chương trình.

Cứu chuộc cho muôn loài.

Cầu nguyện và thứ tha.

Nhân loại sống mãi mãi.

Trong phước hạnh bình an.

Chúa Thương Khó - Phục Sinh.

Cho con người ăn năn.

Ngôi mộ trống tâm linh.

Bằng chứng sống vĩnh hằng.

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form