Bài Giảng Tin Lành

Chúa Jesus Là Sự Sống Và Là Sự Sống Lại - TL Đỗ Đức Xuân

20Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.

TraiPhucSinh01042024ChuaJesusLaSuSongDoDucXuan1280x720

💕Chúa Jesus Là Sự Sống Và Là Sự Sống Lại | Thông điệp: TL Đỗ Đức Xuân | Phục Sinh Berlin 2024 | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

I Cô-rinh-tô 15:1-23, 35-58 V. Về sự sống lại (15:1-58)

Lẽ chắc-chắn về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ

1Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin-lành mà tôi đã rao-giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững-vàng trong đạo ấy, 2và nhờ đạo ấy, anh em được cứu-rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô-ích. 3Vả, trước hết tôi đã dạy-dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận-lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh; 4Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh; 5và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ-đồ. 6Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ-đồ. 8Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9Vì tôi là rất hèn-mọn trong các sứ-đồ, không đáng gọi là sứ-đồ, bởi tôi đã bắt-bớ Hội-thánh của Đức Chúa Trời. 10Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. 11Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng-dạy, và là điều anh em đã tin. Điều hệ-trọng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ.

12Vả, nếu giảng-dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng-dạy của chúng tôi ra luống-công, và đức-tin anh em cũng vô-ích. 15Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. 16Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức-tin anh em cũng vô-ích, anh em còn ở trong tội-lỗi mình. 18Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư-mất đời đời. 19Nếu chúng ta chỉ có sự trông-cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn-nạn hơn hết.

Đức Chúa Jêsus-Christ là trái đầu mùa của sự sống lại

20Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. 22Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 23nhưng mỗi người theo thứ-tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.

🙏 Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt 100.000 đăng ký subscribe trên youtube. ▶ https://www.youtube.com/@songhyvongtv​ Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. #SongHyVongTV​ © Cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu thích ca khúc / sứ điệp. Tuy nhiên đây là ca khúc / sứ điệp mới phát hành và độc quyền phát trên kênh SongHyVongTV. Mong quý vị và các bạn thông cảm không đăng tải lại trên kênh cá nhân! ☞ Không Reup! Liên lạc: ▶Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest ▶Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com ▶Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 💝💜Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. ▶Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. ▶▶Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 111 guests and no members online

Your Language