Cho Con Làm Giáo Sĩ - Thành Nguyên

Cho Con Làm Giáo Sĩ - Thành Nguyên

"Đây nhân gian dòng người bon chen. Đây quê hương nhiều người vô tín. Đây anh em đồng loại ngủ quên, chẳng biết cảm ơn Trời. Cho con đi bằng tình yêu Chúa. Cho con ra đồng mùa gặt lúa. Cho con nương cậy lời Cha hứa. Ai tin! Được sống, muôn thu! Xin Cha ban đầy lòng thương xót."

ChoConLamGiaoSiPearlThuyHoangEps56 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Cho Con Làm Giáo SĩCa sĩ: Thành Nguyên | Nhạc: Thuý Hoàng | Ý thơ: Thiên Quốc & Hải Yến | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Cho con làm giáo sĩ đi cuối biển cùng trời. Kìa quê hương vẫy gọi, cánh đồng vàng Chúa ơi! Dâng trình lên Chúa thôi, lòng trời thương lai láng. Cho con thần khôn sáng, trong ý Chúa con đi. Cho con làm giáo sĩ gieo hạt giống đời đời. Đất cằn mong mưa khát, chờ ơn thiêng Chúa ơi. Vâng lời duy Chúa thôi, cả hồn linh thân xác. Chẳng sợ chi bão táp, lửa mây Chúa đi cùng con.

ĐK: Đây nhân gian dòng người bon chen. Đây quê hương nhiều người vô tín. Đây anh em đồng loại ngủ quên, chẳng biết cảm ơn Trời. Cho con đi bằng tình yêu Chúa. Cho con ra đồng mùa gặt lúa. Cho con nương cậy lời Cha hứa. Ai tin! Được sống, muôn thu! Xin Cha ban đầy lòng thương xót. Trong danh Cha quyền năng con bước. Con an vui vì Cha phía trước, đi khắp muôn nơi. Cho con làm giáo sĩ nước Trời.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1266 guests and no members online

Your Language