Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Phụ Lục 1 Các Đoạn Kinh Thánh Bổ Sung

Phụ Lục 1 Các Đoạn Kinh Thánh Bổ Sung Cho Chương 6

Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước. Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ Ta của tổ tiên họ, nhưng bầy tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn Ta. (Xuất Hành 20:4-6)

Nếu các ngươi khước từ các quy luật Ta, nếu tâm hồn các ngươi ghét bỏ luật lệ Ta để khỏi làm theo mọi điều răn Ta và vì thế vi phạm giao ước Ta, thì đây là những điều Ta sẽ làm cho các ngươi; Ta sẽ thình lình giáng trên các ngươi cơn khủng khiếp, các chứng bệnh hiểm nghèo và các cơn sốt làm cho mắt tối tăm, tâm hồn kiệt quệ. Các ngươi sẽ phí công gieo trồng, vì quân thù sẽ ăn hết. Ta sẽ xây mặt nghịch với các ngươi để các ngươi bị quân thù đánh bại; những người ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi và các ngươi sẽ chạy trốn mặc dù không bị ai rượt đuổi. (Lê-vy Ký 26:15-17)

DaKimCuong 1262x981

Bấy giờ Giê-hu, vị tiên kiến, con trai Ha-na-nia đến gặp và nói với vua Giê-hô-sa-phát: “Ngài có nên giúp kẻ ác và yêu kẻ ghét CHÚA không? Vì ngài đã làm điều này nên cơn thịnh nộ từ CHÚA sẽ giáng xuống ngài. Tuy nhiên ngài cũng có những điều tốt khi phá hủy các trụ thờ khỏi đất nước và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời. (2Sử Ký 19:2-3)

Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời thích điều dữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Ngài. Kẻ kiêu ngạo không thể đứng nổi trước mắt Ngài. Ngài ghét tất cả kẻ làm ác. Ngài hủy diệt những kẻ dối trá, CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng. Còn tôi, nhờ tình thương bao la của Ngài Tôi sẽ vào nhà Ngài; Với lòng kính sợ, Tôi sẽ hướng về điện thánh Ngài mà thờ phượng. (Thi Thiên 5:4-7)

Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại. Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy. Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu, Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài. Vì vua tin cậy CHÚA, và nhờ tình thương của Đấng Chí Cao nên người sẽ không bị rúng động. Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người. Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người. (Thi Thiên 21:5-8)

Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác. CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài, Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Ánh sáng chiếu ra trên người công chính, Và niềm vui tỏa ra trên kẻ có lòng ngay thẳng. Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA; Và cảm tạ Danh Thánh Ngài. (Thi Thiên 97:10-12)

Tôi giữ chân tôi tránh mọi đường tà để gìn giữ lời Chúa. Tôi không từ bỏ các phán quyết của Chúa vì chính Ngài đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao, Ngọt hơn mật ong trong miệng. Nhờ các mạng lệnh của Chúa tôi được sáng suốt, vì thế tôi ghét mọi đường lối giả dối. (Thi Thiên 119:101-104)

Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa hơn vàng, hơn cả vàng ròng. Vì thế tôi thấy mọi mạng lệnh của Chúa đều đúng, và tôi ghét mọi đường lối giả dối. (Thi Thiên 119:127-128)

Tôi vui mừng vì lời Chúa hứa như người chiếm được chiến lợi phẩm lớn. Tôi ghét và ghê tởm sự dối trá nhưng tôi yêu mến kinh luật Chúa. (Thi Thiên 119:162-163)

Là kẻ nói điều ác nghịch Chúa; Những kẻ thù nói xấu danh Ngài. Lạy CHÚA, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Và chẳng ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài sao? Tôi hoàn toàn ghét chúng; Coi chúng như kẻ thù. (Thi Thiên 139:20-22)

Sự công chính gìn giữ người theo đường ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ tội lỗi. (Châm Ngôn 13:6)

Ai không thuận với Ta là nghịch với Ta, ai không hợp với Ta sẽ bị tan ra. (Ma-thi-ơ 12:30)

Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình. (Lu-ca 6:27)

Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. (Lu-ca 14:25-26)

Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta. (Lu-ca 14:33)

Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. Chúa bảo họ: “Các người là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các người; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét trong Kinh Luật. (Lu-ca 16:14-17)

Nên Đức Giê-su bảo họ: “Thời điểm của anh chưa tới, nhưng đối với các em, thì giờ nào cũng thuận tiện. Thiên hạ làm sao ghét các em được, nhưng họ ghét anh, vì chính anh đã làm chứng rằng những việc họ làm là gian ác. (Giăng 7:6-7)

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11413 guests and no members online

Your Language