Tải về chi tiết

Chúa Không Bỏ Chúa Không Bỏ Tôi

ChuaKhongBoToiHuynhApraham

Chúa không Bỏ Tôi | Sáng tác: Áp-ra-ham Út

Chúa hứa rằng Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ tôi. Dầu trong lúc hoạn nạn, khó khăn trong cuộc đời, Ngài không bỏ tôi. Chúa đã mua  tôi bằng huyết Ngài. Ngài không bỏ tôi. Dầu có lúc sai lầm, có lúc u buồn, Ngài không bỏ tôi.

Chúa không bỏ tôi, Ngài mãi mãi không bỏ tôi bao giờ. Ngài luôn bên chăm sóc và nâng đỡ. Chúa không rời tôi, Ngài mãi mãi ở cạnh tôi mỗi ngày. Ngài là Cha, là Chúa của tình yêu.

Information
Khởi tạo 10.05.2021
Thay đổi tại 10.05.2021
Phiên bản:
Kích thước 23.4 KB
Chọn
(1 bỏ phiếu)
Tạo bởi Quang Harvest
thay đổi bởi Quang Harvest
tải về 91
Giấy phép
Giá

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form