Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 08:00

Chúa Đã Hiện Ra Để Hủy Phá Công Việc Của Ma Quỉ - 01 Giăng 3:8

Written by
Rate this item
(4 votes)

1 Giang 3:8

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. (1 Giăng 3:8) The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. (1 John 3:8)

The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. (1 John 3:8)

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. (1 Giăng 3:8)

Kính lạy Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã hiện ra để phá huỷ công việc ma quỉ trên đời sống của chúng con. Con cám ơn Chúa vì trong Danh Chúa Jesus Christ mà hễ ai tin Ngài, nhờ cậy Ngài, kêu cầu Ngài đều được giải phóng ra khỏi quyền lực của ma quỉ.!!! Con cám ơn Chúa và biết ơn Ngài.

Read 553 times Last modified on Thứ bảy, 20 Tháng 6 2020 11:50
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form