Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

01.Chiến Trận Thuộc Linh Của Cơ Đốc Nhân

01.CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

    Phản ứng của các Cơ Đốc Nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt. Vài người cho rằng đó là một đề tài buồn bã, nhàm chán, không giữ được sự vui mừng vốn là đặc tính chính yếu của đời sống Cơ Đốc Nhân. Những người khác dường như xem vấn đề đau khổ ấy cũng có một ít thú vị, họ trở thành tự thương hại mình trong khi ở giữa những gánh nặng mà mình phải mang. Thái độ nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thuộc linh cả. Những điều nầy cũng tương đương với thái độ chối từ rằng cuộc chiến thuộc linh ấy không diễn ra, hoặc thái độ cho rằng có cuộc chiến ấy nhưng mình không biết. Tất cả phản ứng sai lầm ấy làm cho Satan hài lòng, nhưng lại cản trở mục đích của Đức Chúa Trời trong chúng ta và qua chúng ta.

LamTheNaoDanhBaiSatan01

  Cách đây mấy năm tôi biết rất ít, hoặc chẳng biết chút gì về điều nầy. Vài người đến nhờ tôi giúp đỡ nhưng tôi chẳng có gì giúp họ cả, ngay lúc tôi khuyên lơn họ, tôi thành thật tin rằng mình đã giúp họ, nhưng bất chợt tôi nhận ra rằng Cơ Đốc Nhân đang ở giữa cuộc chiến thuộc linh mà tôi lại biết quá ít hay chẳng biết chút gì về điều ấy cả. Mặc dù bất mãn và lằm bằm, nhưng ở trong đồng vắng dân Ysơraên đã hoàn tất nhiều điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 40 năm huấn luyện rất cần thiết trước khi dân tộc nầy bước vào Canaan và hứa hẹn đi vào một cuộc chiến đòi hỏi phải chinh phục xứ, chính chân lý nầy đã thức tỉnh tôi về sự kiện là Chúa sẽ không sử dụng tôi hoàn toàn nếu tôi không tham dự vào cuộc chiến thuộc linh chống nghịch các lực lượng gian ác cách thông minh và hết lòng.

  Bởi ân điển của Đức Chúa Trời bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều nầy. Tuy nhiên không phải vì thiếu chân lý nầy ngay từ đầu chức vụ, mà những năm đầu tiên của tôi vô ích. Tôi đang tham dự vào cuộc chiến dù tôi có biết hay không. Đức Chúa Trời không chờ đợi cho đến khi đầy tớ của Ngài hiểu hết tất cả các chi tiết của đời sống Cơ Đốc Nhân rồi Ngài mới dùng, khi chân trời thuộc linh của chúng ta rộng mở và sự hiểu biết của chúng ta gia tăng thì chúng ta càng trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời, và bước đi trong sự vâng lời cũng như đầy đức tin để làm theo ý muốn Ngài.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11167 guests and no members online

Your Language