Lớn Bấy Duy Ngài - Ngọc Bé

Lớn Bấy Duy Ngài - Ngọc Bé

"Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai. Tâm tư ưu sầu âm nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt. Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sống thờ ơ. Cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường. Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài. Chúa Ðấng siêu việt quyền bính vô cùng. Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương sức sống tràn tuôn."

LonBayDuyNgaiNgocBeEps33 Thumbnail Youtube1280x720

Lớn Bấy Duy Ngài (How Great Thou Art) | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé| Tác giả: Carl Boerg, R.K. Hughes | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm. Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh. Riú rít tiếng chim mừng hát khúc ca thanh bình. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai. Tâm tư ưu sầu âm nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt. Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sống thờ ơ. Cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường. Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài. Chúa Ðấng siêu việt quyền bính vô cùng. Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương sức sống tràn tuôn.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1509 guests and no members online

Your Language