Ở Mãi Cùng Con - Hoàng Lê Vi

Ở Mãi Cùng Con - Hoàng Lê Vi

87HoangLeViOMaiCungCon1366x768 1

Ở Mãi Cùng Con | Hoàng Lê Vi - Trương Lê Sơn | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com
 
Có những lúc con quên đi thân mình ô uế. Có những lúc con quên đi thân mình do Chúa hà hơi. Có những lúc con quên đi cuộc đời này vô nghĩa. Có những lúc con quên đi tình yêu Chúa ban cho con.
ĐK: Đi mãi biết đi về đâu nếu không có Ngài. Đi mãi biết đi về đâu khi trên đường đời đầy bão giông. Không chi bằng tình yêu Chúa Cha. Không chi bằng tình yêu Christ chết thay. Không chi bằng Thần Linh soi sáng. Đưa bước con về nơi nước Cha. (…về nơi vĩnh hằng.)
Có những lúc con sa chân đi vào nơi tối tăm. Có những lúc con đam mê hoan lạc nơi thế gian. Có những lúc con quên đi cuộc đời này vô nghĩa. Có những lúc con quên đi tình yêu Chúa ban cho con. Xin Chúa cứ trách phạt con. Xin Chúa uốn nắn đời con. Nhưng xin Chúa ở mãi cùng con!
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1002 guests and no members online

Your Language