Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 7 Chúa Giê-xu Một Nhà Kinh Doanh

Kinh thánh: Luca 5:1-11 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

„Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc thuyền là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy dạy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra, họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp, bạn kia đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Simôn Phierơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu, mà thưa rằng: Lạy Chúa xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Phierơ cùng mọi người ở với mình đều thất kinh, Gia-cơ và Giăng con Xêbêđê là những kẻ đồng bạn với Simôn cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simôn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, người sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài“.

songthanhcong07 1210x680

Phierơ đã vất vả suốt đêm dài ở hồ Ghê-nê-sa-rết nhưng mỗi lần kéo lưới lên, lưới vẫn trống không. Cuối cùng vào lúc hừng đông, trong lúc đã mệt dừ ông bỏ cuộc đánh cá, chèo ghe vào bờ và khởi sự giặt lưới. Thình lình một người bước tới, vào thuyền và yêu cầu ông chèo ra sâu một chút. Khi Phierơ ngước lên nhìn người đàn ông đó, ông ta cảm thấy mình bị thu hút đến người đó như sắt bị hút bởi nam châm. Vì thế ông cho thuyền ra khỏi bờ. Phierơ đã không hình dung ra được rằng kể từ thời điểm này trong cuộc đời ông, ông sắp được hoàn toàn biến đổi vĩnh viễn. Những ngày gian khổ trong quá khứ đã trôi vào vĩnh cửu và tương lai đầy dẫy hy vọng đang ở trước mắt ta. Chúng ta đang đi trên những chiếc thuyền biển đời đầy dối trá lừa lọc, chúng ta đang thả lưới làm ăn (kiếm lợi) cho những ngày trước mặt. Nhưng hãy nhìn xem! Có một người đồng đi chiếc thuyền của chúng ta. Ngài là Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta muốn sống đời đắc thắng, chúng ta phải sống mỗi ngày trong năm mới với những lời của Chúa Giê-xu giấu ở trong lòng. Chúng ta hãy xem xét một vài điểm trong khúc Kinh thánh này.

Trước hết: Chúa Giê-xu Christ tìm kiếm chúng ta. Phierơ đã không tìm kiếm Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu với ý riêng Ngài đã tìm đến Phierơ và để bước vào chiếc thuyền của ông. Ngay bây giờ lời Chúa Giê-xu đang chờ đợi với đầy đủ phước hạnh của Ngài để bước vào cuộc đời của bạn.
Giăng 15:6 nói rằng “Ấy chẳng phải là các ngươi chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và có kết quả”. Khải huyền 3:20 cũng chép “Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta“. Chính giờ phút này đây, Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt bạn và đang gõ cửa lòng bạn.

Thứ hai: Chúng ta hãy suy nghĩ đến lời yêu cầu của Chúa Giê-xu, khi Ngài bước vào đời bạn Ngài đưa ra lời yêu cầu xác định cho đời bạn. Ngày đó Chúa Giê-xu yêu cầu Phierơ chèo thuyền ra khỏi bờ, đây là công việc thừa thãi đối với Phierơ là người hoàn toàn kiệt sức vì suốt đêm nhọc nhằn kiệt sức không kết quả. Rồi Chúa Giê-xu ngồi xuống từ trên thuyền Ngài dạy dỗ dân chúng. Phierơ rõ ràng mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Không những thế, ông còn phải giặt lưới khô đi. Các bạn của Phierơ đã làm gần xong công việc và đang sẵn sàng để vào phố. Nhưng ở đây Phierơ bị ràng buộc phải ngồi trên thuyền cho đến khi Chúa Giê-xu kết thúc buổi giảng của Ngài. Có lẽ, lúc đầu Phierơ cảm thấy bồn chồn nóng ruột bởi công việc trong ngày của mình bị gián đoạn, nhưng chẳng bao lâu ông thấm nhuần các lời dạy của Chúa Giê-xu. Sứ điệp thiên đàng của Chúa Giê-xu đã làm Phierơ say mê.
Khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời bạn Ngài đưa ra một xác định rõ ràng về lao động của bạn, tiền bạc và thì giờ của bạn cho sự phục vụ Ngài. Sự phục vụ Chúa phải đứng đầu trước hết tất cả các công việc khác trong đời bạn. Kinh thánh dạy trong Mathiơ 6:33 “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa“.

Thứ ba: Hãy lưu ý tới lời chỉ dẫn của Chúa Giê-xu “Hãy chèo ra sâu, thả lưới mà đánh cá“. Câu Kinh thánh này có thể chia ra làm vài điểm. Chúa Giê-xu phán hãy chèo ra ngoài sâu. Cuộc đời đối với nhiều người chỉ là chỗ nước cạn. Thế giới của sự khôn ngoan và cảm giác của con người rất nông cạn và hầu hết con người sống trong mức độ nông cạn ấy. Để chèo ra ngoài sâu bạn phải từ bỏ thế giới vật chất nông cạn hời hợt hoàn toàn chèo cuộc đời bạn vào chỗ thiêng liêng lập nền trên lời của Đức Chúa Trời. Để đạt đến chỗ sâu nhiệm thuộc linh, đời sống bạn phải hoàn toàn đặt Chúa Giê-xu là trung tâm điểm hàng ngày sống cuộc đời vâng phục và đức tin. Chèo ra ngoài sâu đòi hỏi một cuộc sống mạo hiểm của đức tin không cần tùy thuộc vào cảm giác lý trí của con người hay những kinh nghiệm quá khứ, Đấng Christ muốn bạn ra khơi sâu nếu bạn không làm điều đó, bạn sê không thấy được mẻ lưới đầy cá.
Một khi bạn ra khơi rồi bạn phải thả lưới xuống. Lưới là sinh sống của các ngư dân, vì thế ở đây lưới có thể tương đương với các loại công việc làm ăn khác mà bạn đang tham gia giúp bạn sinh sống.
“Hãy thả lưới xuống“ có nghĩa là hãy làm hết sức mình. Đức Chúa Trời không làm phép lạ trên những công việc mà bạn có thể sử dụng sức riêng của mình. Khi bạn làm hết sức mình có thể làm rồi thì Chúa Giê-xu mới đến làm phần việc của Ngài và thi hành phép lạ.
Đấng Christ cũng muốn bạn có một mẻ lưới đầy. Công việc làm ăn của người ngư phủ là bắt được mẻ cá càng nhiều càng tốt. Bất cứ công việc gì bạn tham gia làm ăn bạn đều phải có lợi nhuận. Phierơ đã bắt được mẻ lưới đầy cá đến nỗi lưới phải đứt ra. Chúa Giê-xu không chỉ là một nhà tiên tri, thầy giáo và Chúa, nhưng Ngài còn là một nhà kinh doanh.


Đừng phân tách đời sống Cơ đốc nhân ra khỏi công việc làm ăn riêng của bạn. Ở đây chúng ta thấy hai phương diện của Chúa Giê-xu Christ.
1)    Chúa Giê-xu là cứu Chúa và là giáo sư thiên thượng.
2)    Chúa Giê-xu là người đồng làm nghề đánh cá với Phierơ ở giữa hồ.

Đừng phân tách đời sống Cơ đốc nhân ra khỏi công việc làm ăn riêng của bạn.

Chúa Giê-xu biết tất cả về “biển lừa lọc“ có tên là “công việc làm ăn“ và Ngài biết rõ khi nào và nơi nào thả lưới xuống để bắt được cá. Nếu bạn đặt sự phục vụ Chúa trước hết trong đời sống bạn thì Ngài sẽ trở thành công ty đồng công với công việc làm ăn của bạn và Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài cho những mẻ lưới thành công.
Không có Chúa Giê-xu, Phierơ vất vả mệt nhọc suốt đêm không bắt được cá. Nhưng khi Chúa Giê-xu bước vào thuyền ông và ông vâng lời, tin lời Chúa thì Phierơ bắt được cá thật nhiều. Kết quả Phierơ có được sự hiểu biết sâu xa hơn về Chúa Giê-xu và qua kinh nghiệm này ông trở thành tay đánh lưới người.

Bạn phải chèo thuyền đời bạn ra khơi trong chức vụ phục vụ Chúa và nhận lấy mẻ lưới đầy mà Ngài muốn ban cho bạn trong công tác của bạn vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Phierơ trước hết phục vụ Chúa trong chiếc thuyền của ông. Đó là sự hy sinh của ông, cả về thời gian làm ăn và năng lực thể xác. Nhưng khi phierơ thi hành chức vụ phục vụ Chúa, Chúa Giê-xu đã không bao giờ từ khước công việc làm ăn của ông. Phierơ có một công việc làm ăn cần thành đạt và Chúa biết rõ điều đó. Bạn có một công việc làm ăn và muốn thành công, Chúa biết rõ điều đó. Chúa Giê-xu trở thành người đồng công với công việc làm ăn của bạn sau khi bạn đã hoàn tất công việc phục sự Ngài.

Vì thế, sự “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài“ phải đến trước hết mọi sự khác. Rồi Chúa Giê-xu sẽ bước vào công việc làm ăn với bạn và bạn có thể trông đợi một mẻ lưới đầy vì Đức Chúa Trời muốn công việc đó có lợi cho bạn. Ngài muốn bạn thành công bởi vì Ngài là Đấng thành công. Nguyện mỗi ngày là một kinh nghiệm đắc thắng lớn lao cho bạn vì sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ chúng ta.

Ngài muốn bạn thành công bởi vì Ngài là Đấng thành công. Nguyện mỗi ngày là một kinh nghiệm đắc thắng lớn lao cho bạn vì sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ chúng ta.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11440 guests and no members online

Your Language