Tháng 2 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 2

Đây là phần 2 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

02CungNhauDocKinhThanh 1280x720 1

Phần 2 bao gồm các sách Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê-vi Ký, và Ga-la-ti.

Ngày 1 trong 28 ngày | Sáng-thế Ký 36-39

Ngày 2 trong 28 ngày | Sáng-thế Ký 40-42

Ngày 3 trong 28 ngày | Sáng-thế Ký 43-46

Ngày 4 trong 28 ngày | Sáng-thế Ký 47-50

Ngày 5 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 1-3 | Thi-thiên 42

Ngày 6 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 4-6 | Thi-thiên 61

Ngày 7 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 7-9

Ngày 8 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 10-12 | Thi-thiên 67

Ngày 9 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 13-15 | Thi-thiên 77

Ngày 10 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 16-18 | Thi-thiên 114

Ngày 11 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 19-21 | Ga-la-ti 1

Ngày 12 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 22-24 | Ga-la-ti 2

Ngày 13 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 25-27 | Ga-la-ti 3

Ngày 14 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 28-30 | Ga-la-ti 4

Ngày 15 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 31-33 | Ga-la-ti 5

Ngày 16 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 34-36 | Ga-la-ti 6

Ngày 17 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 37-39

Ngày 18 trong 28 ngày | Xuất Ê-díp-tô Ký 40 | Thi-thiên 119

Ngày 19 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 1-3

Ngày 20 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 4-6 | Thi-thiên 40

Ngày 21 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 7-9 | Thi-thiên 37

Ngày 22 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 10-12

Ngày 23 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 13-15

Ngày 24 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 16-18

Ngày 25 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 19-21

Ngày 26 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 22-23 | Thi-thiên 92

Ngày 27 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 24-25 | Thi-thiên 33,78

Ngày 28 trong 28 ngày | Lê-vi Ký 26-27 | Thi-thiên 100

(2 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form