Tháng 7 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 7

Đây là phần 7 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

07CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 7 bao gồm các sách 2 Sa-mu-ên, 1 & 2 Các Vua, và Mác.

Ngày 1 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 1-3

Ngày 2 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 4-6

Ngày 3 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 7-9

Ngày 4 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 10 | Thi-thiên 20-21

Ngày 5 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 11-12 | Thi-thiên 51

Ngày 6 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 13-15

Ngày 7 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 16-17 | Thi-thiên 55

Ngày 8 trong 31 ngày | Thi-thiên 43, 62, 70-71

Ngày 9 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 18-20

Ngày 10 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 21-22 | Thi-thiên 18

Ngày 11 trong 31 ngày | II Sa-mu-ên 23-24 | I Các Vua 1

Ngày 12 trong 31 ngày | I Các Vua 2-4

Ngày 13 trong 31 ngày | I Các Vua 5-7

Ngày 14 trong 31 ngày | I Các Vua 8-10

Ngày 15 trong 31 ngày | I Các Vua 11-13

Ngày 16 trong 31 ngày | I Các Vua 14-16

Ngày 17 trong 31 ngày | I Các Vua 17-19

Ngày 18 trong 31 ngày | I Các Vua 20-22

Ngày 19 trong 31 ngày | II Các Vua 1-3

Ngày 20 trong 31 ngày | II Các Vua 4-6

Ngày 21 trong 31 ngày | II Các Vua 7-9

Ngày 22 trong 31 ngày | II Các Vua 10-12

Ngày 23 trong 31 ngày | II Các Vua 13-15

Ngày 24 trong 31 ngày | II Các Vua 16-18

Ngày 25 trong 31 ngày | II Các Vua 19 | Thi-thiên 44, 75-76

Ngày 26 trong 31 ngày | II Các Vua 20-22

Ngày 27 trong 31 ngày | II Các Vua 23-25

Ngày 28 trong 31 ngày | Mác 1-4

Ngày 29 trong 31 ngày | Mác 5-8

Ngày 30 trong 31 ngày | Mác 9-12

Ngày 31 trong 31 ngày | Mác 13-16

(0 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form