Thắp Sáng Hy Vọng

Phần 1 Hy Vọng Tiến Xa Hơn - Joyce Meyer

Phần 1: Hy Vọng Tiến Xa Hơn

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

... Những ai trông đợi Chúa sẽ sung sức. Họ sẽ cất lên như chim phụng hoàng tung cánh trên trời; chạy mà không biết mệt, đi mà không đuối sức...

Ê-sai 40:31

Rất thường người ta cảm thấy hy vọng có được nhiều thứ hơn là tham lam hay sai trật. Dù việc sống thỏa lòng và bằng lòng với những gì chúng ta có là điều hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là ước ao có thêm nhiều điều chính đáng khác là sai miễn là chúng ta ước ao có lý do hợp lí.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Làm sao chúng ta có thể vừa thỏa lòng vừa vẫn muốn thêm cùng một lúc? Hiện tại tôi rất hài lòng với mọi sự trong cuộc đời bởi vì tôi tin thời điểm của Chúa trong cuộc đời tôi là hoàn hảo. Tôi có thể rất hạnh phúc và không bao giờ muốn thêm bất cứ điều gì bởi vì sự vui mừng và thỏa lòng của tôi ở trong Đấng Chúa Cứu Thế. Nhưng cùng lúc tôi muốn thêm nhiều thứ bởi vì tôi muốn tiến xa trong cuộc đời khi Chúa cho phép và muốn làm nhiều việc cho Ngài và cho nhân loại. Tôi muốn sống cuộc đời tốt nhất mà Chúa muốn ban cho, không hơn không kém!

Tôi muốn có Ngài nhiều hơn trong đời sống, một đời sống gần gũi, thân mật hơn với Ngài (xem Phi-líp 3:10). Tôi muốn có thêm sự khôn ngoan, sự ổn định và thêm nhiều bạn tốt. Tôi muốn nhiều thứ cho con cái tôi, và tôi muốn nhiều người tiếp nhận Đấng Cứu Thế làm Cứu Chúa. Tôi muốn thấy nhiều phép lạ, nhiều sự chữa lành, nhiều sự thay đổi và quyền năng hơn.

Thành thật thì tôi tin chúng ta có thể thỏa lòng tới độ chúng ta không bị những thứ mà chúng ta có làm phiền hay làm khó chịu, trong khi cùng lúc chúng ta có thể ước ao có nhiều điều hơn vì những lý do chính đáng vào đúng thời điểm (xem Phi-líp 4:11, 19).

Tôi thật sự tin những ai đang thỏa mãn với bất cứ điều gì thấp kém hơn những gì Chúa muốn làm cho họ là đang ngăn trở sự lớn lao của Chúa. Ngài muốn bày tỏ chính Ngài một cách mạnh mẽ trong mỗi cuộc đời chúng ta. Ngài có thể làm trổi hơn, dư dật hơn, vượt hơn mọi điều chúng ta dám cầu xin hay suy tưởng, vượt hơn mọi lời cầu nguyện, mọi khát khao, mọi ý tưởng, mọi hy vọng hay mọi ước mơ của chúng ta (xem Ê-phê-sô 3:20).

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1284 guests and no members online

Your Language