Yên Lặng Một Mình - Vân Thuyên

Yên Lặng Một Mình - Vân Thuyên

"Con ngồi đây suy gẫm lại cuộc đời mình. Có những lúc con vội vã làm theo ý riêng của mình. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim con. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim của con."

YenLangMotMinhVanThuyenEps46 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Yên Lặng Một MìnhTrình bày: Vân Thuyên | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Hòa âm & Thu âm: Hải Bằng Studio | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Con ngồi đây... yên lặng một mình. Con ngồi đây, yên lặng chờ đợi Ngài... Con ngồi đây suy gẫm lại cuộc đời mình. Có những lúc con vội vã làm theo ý riêng của mình. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim con. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim của con...

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1255 guests and no members online

Your Language