Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 20 - Khi Chúa Giê-xu Trở Lại

Chương 20 - KHI CHÚA GIÊ XU TRỞ LẠI - SỰ TÁI LÂM

Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới LÚC NGÀI ĐẾN” (I Cô-rinh-tô 11:26).

A. LỜI HỨA VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA NGÀI

Sự tái lâm của Đức Chúa Giêxu trên đất là một trong những đề tài quan trọng nhất đối với Cơ Đốc Nhân. Các trước giả Tân Ước đã bàn về đề tài này hơn 300 lần, và ngôn ngữ được dùng hầu như luôn luôn có tính cách cấp bách. Điều đầu tiên chúng ta cần phải biết về sự tái lâm ấy là đó là điều CHẮC CHẮN!

1. Chúa Giêxu Đã Nói Về Sự Trở Lại Của Ngài

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc ở dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Trời lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Cũng xem Giăng 3:1-36.

caygaycuanguoichanbaychuong20 1210x905 

2. Các thiên sứ đã nói trước về điều ấy

“Các người đó đương ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi! Giêxu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:10, 11).

3. Các Cơ Đốc Nhân đầu Tiên Đã Lấy Lời Này Mà Khích Lệ Nhau

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18).

4. Đức Thánh Linh Mang Chứng Cớ Về Điều Ấy

“Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Chúa Trời cho chúng ta” (II Cô-rinh-tô 5:5). “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: Họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đã gần rồi” (Gia-cơ 5:7, 8). Cũng xem Hê-bơ-rơ 10:37.

B. CHÚA SẼ ĐẾN NHƯ THẾ NÀO

1. Một Cách Bất Ngờ

“Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén..” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-3). Cũng xem I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-11.

2. Như Tia Chớp

“Vì như chớp ra từ phương đông, nháng đến từ phương tây, thì sự Con Người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:27). Cũng xem Lu-ca 17:24.

3. Giống Như Cách Ngài Đã Được Cất Lên

”...Giêxu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:10, 11).

4. Với Đại Quyền Và Đại Vinh

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây” (Lu-ca 21:27).

5. Trong Sự Chứng Kiến Của Mọi Người

“Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen” (Khải Huyền 1:7).

C. NHỮNG BIẾN CỐ ĐÁNG GHI NHỚ PHẢI XẢY RA

1. Sự Kín Nhiệm Của Các Thời Đại Sẽ Được Hoàn Tất

”...không còn có thì giờ nào nữa; nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri (Khải Huyền 7:1-17). Cũng xem Rô-ma 16:25, 26.

2. Dân Sự Chúa Sẽ Vào Trong Sự Vinh Hiển Trọn Vẹn

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời....Ngài sẽ hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật” (Phi-líp 3:20, 21). Cũng xem I Cô-rinh-tô 15:35-53.

3. Kẻ Chết Trong Đấng Christ Sẽ Được Sống Lại

“Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêxu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại với Đức Chúa Giêxu, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài” (II Cô-rinh-tô 4:14), cũng xem Giăng 6:40; 11:25.

4. Những Tín Đồ Vẫn Còn Sống Sẽ Được Cất Lên Để Gặp Ngài

“Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia” (Ma-thi-ơ 24:31).

5. Tạo Vật Sẽ Được Buông Tha Khỏi Vòng Nô Lệ

“Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:19-21). Cũng đọc câu 22 và Ê-sai 7:1-25.

6. Mọi Kẻ Thù Sẽ Bị Hủy Diệt

“Kế đó sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình” (I Cô-rinh-tô 15:24, 25). Cũng xem II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10; 2:8.

7. Satan Sẽ Bị Xiềng

“Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Satan mà xiềng nó lại đến ngàn năm” (Khải Huyền 2:1-29). Cũng xem câu 3,7-10.

8. Sự Phán Xét Sẽ Được Thi Hành

“Vả theo sự công bình của Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em....Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9).

9. Một Vương Quốc Sẽ Được Thiết Lập Không Bao Giờ Bị Hủy Phá

“Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ sẽ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44). Cũng xem Khải Huyền 19:15, 16.

TÔI HỨA NGUYỆN

Sự Tái Lâm của Chúa Giêxu là niềm hy vọng lớn cho tương lai của con. Tùy khả năng, con sẽ nói về Chúa Giêxu, Cứu Chúa của con cho nhiều người trước khi Ngài trở lại. Con cũng xin kết ước với Ngài và vui mừng mong đợi ngày Ngài trở lại.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11436 guests and no members online

Your Language