Đá Kim Cương - Lisa Bevere

09b. Biến Đổi Như Đá Kim Cương - Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 1 09b. Biến Đổi Như Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Thực Tại Về Thời Đại Chúng Ta

Khi tôi dừng lại xem xét thực tại về thời đại chúng ta, tôi thấy mình tự hỏi câu hỏi khó này, “Cha ơi, chuyện gì đã xảy ra?” Khi chúng ta tiếp tục đọc trong sách Rô ma, các câu sau nói đến sự chuyển biến đã xảy ra: Vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời, trái lại họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra tăm tối. Tự cho mình là khôn ngoan, họ đã trở thành ngu dại. (1:21-22)

10a.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương -Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 110a.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Sự thánh khiết là sự trọn vẹn của tất cả thuộc tính khác của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Ngài là quyền năng thánh, lòng thương xót của Ngài là lòng thương xót thánh, sự khôn ngoan của Ngài là sự khôn ngoan thánh. Chính sự thánh khiết của Ngài trên mọi thuộc tính khác, mới làm cho Ngài xứng đáng để được chúng ta ca ngợi. Jerry Bridges

10b.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương -Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 110b.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương -Lisa Bevere

Sống Thánh Khiết

Thánh Khiết Trong Những Gì Chúng Ta Làm

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Hãy thận trọng để đừng có ai dâm dục hoặc phàm tục như Ê-sau, vì một bữa ăn mà tự mình bán đi quyền trưởng nam. (Hê 12:14-16)

11a. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 111a. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Người có tính khí vững chãi, có linh hồn nóng cháy, không hiểm nguy nào làm người đó sợ và không lao nhọc nào làm người buông xuôi. Samuel Johnson

Ðể kể về hành trình bắt đầu học hỏi về sự vững chãi như đá kim cương, tôi muốn quay lại dòng thời gian cách đây hơn một thập kỉ. Chuyện bắt đầu bằng một cú điện thoại của một chủ bút của một nhà xuất bản được thuê để cộng tác với tôi để viết một trong những cuốn sách của tôi.

11b. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 1

11b. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Những Viên Kim Cương

Mới đây, tôi bắt đầu thấy kim cương khắp nơi. Hầu như là một chuỗi xuất hiện của nó trong nhiều hội nghị mà tôi giảng suốt cả một năm. Thành thật mà nói, tôi quên mất sự khác biệt giữa đá adamant và đá kim cương. Xét về tình trạng của thế giới, thì quan điểm của tôi là những biến cố xung quanh ý niệm về kim cương.

Phụ Lục 1 Các Đoạn Kinh Thánh Bổ Sung

DaKimCuong 435x290thumbs 1Phụ Lục 1 Các Đoạn Kinh Thánh Bổ Sung Cho Chương 6

Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước. Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ Ta của tổ tiên họ, nhưng bầy tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn Ta. (Xuất Hành 20:4-6)

Phụ Lục 2 Bài Học Từ Sách Châm Ngôn

DaKimCuong 435x290thumbs 1Phụ Lục 2 Bài Học Từ Sách Châm Ngôn Và Truyền Đạo

Chịu Học và Không Khoe Khoang

Lòng khôn ngoan chấp nhận mệnh lệnh; Nhưng môi miệng ngu dại sẽ đưa đến hủy hoại. (Châm Ngôn 10:8)

Lời Nói Có Thể Làm Mới Lại Và Phục Hồi Cuộc Đời Hay Làm Đen Tối Cuộc Đời

Miệng người công chính là nguồn sự sống, Nhưng miệng kẻ gian ác che giấu điều hung bạo. (Châm Ngôn 10:11)

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9999 guests and no members online

Your Language