Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

010. A2Chương 7 Lánh Xa Tội Gian Dâm

huanluyennguoilanhdao1 435x290

Chương 7 - A2.7 Lánh Xa Tội Gian Dâm

Dẫn nhập
Chưa bao giờ những cơ hội hầu việc Đức Chúa Trời trong cương vị một người lãnh đạo cấp thiết như ngày nay. Chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa của “giờ thứ mười một trong mùa thu hoạch”, khi mà nhiều linh hồn cần được gặt hái vào vương quốc của Đức Chúa Trời hơn kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần đến nay. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người sẵn sàng từ bỏ “những điều thuộc về con trẻ” của đời này. Chúa Jêsus trao ách của Ngài cho những người có một đời sống kỷ luật muốn tham gia vào đoàn quân của những người hầu việc Ngài.

011. A2Chương 8 Từ Bỏ Sự Tham Lam & Sự Thờ Hình Tượng

huanluyennguoilanhdao1 435x290

Chương 8 - A2.8 Từ Bỏ Sự Tham Lam & Sự Thờ Hình Tượng

Dẫn nhập
Tiền bạc là nguyên nhân gây ra sự sa ngã cho một người lãnh đạo thuộc linh hơn bất cứ điều gì khác. Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống. Nó là một phước hạnh cho công việc Chúa. Tuy nhiên nó lại chịu trách nhiệm cho những điều ác hơn bất cứ một điều gì khác. Làm sao một vật vừa hết sức tốt nhưng cũng vừa hết sức xấu xa như vậy? Trong chương này tôi muốn chia xẻ với bạn những nguyên tắc của Kinh Thánh về việc quản lý tiền bạc.

012. A2Chương 9 Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

huanluyennguoilanhdao1 435x290

Chương 9- A2.9 Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

Dẫn nhập
Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành một người lãnh đạo mang lại nhiều kết quả và có ảnh hưởng trên thế giới nầy. Nhưng làm thế nào bạn có thể trở thành một người lãnh đạo như vậy? Những chương trước tập trung vào nhiều lãnh vực thực tế mà những người lãnh đạo phải dùng những tiêu chuẩn trong Kinh Thánh để làm khuôn mẫu cho đời sống của họ. Đó là những bước khởi đầu. Chúng ta phải biết quản lý tiền bạc như thế nào, phải bước đi trong sự khiêm nhường, phải tránh xa tội dâm dục. Nhưng có thể chúng ta vẫn không trở thành một người lãnh đạo có kết quả trong chức vụ.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11647 guests and no members online

Your Language