Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

001. A1LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

huanluyennguoilanhdao1 435x290A1 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN1
Có BA TRỞ NGẠI LỚN trong việc truyền bá phúc âm cho những người chưa hề nghe về những gì Chúa Jesus đã làm để cứu rỗi và ban phước cho mọi dân tộc.
Những điều này là:
•CHỦ NGHĨA GIÁO QUYỀN
•SỰ THIẾU QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH LINH
•GIÁO ĐƯỜNG

Trong phần Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh, các bạn sẽ học cách làm sao đắc thắng chủ nghĩa GIÁO QUYỀN.

002. A1Năm Nguyên Tắc Được Ban Cho Môi-se

huanluyennguoilanhdao2 435x290 1A1 - Năm Nguyên Tắc Được Ban Cho Môi-se

1. Huấn Luyện Những Người Khác Để Họ Biết Giúp Đỡ 

‘Tôi không thể một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi.’ (Dân Số Ký 11:14,15). Môise đã cầu xin Chúa giết ông bởi vì những hậu quả do chủ nghĩa giáo quyền gây ra. ...Ý niệm giáo quyền đã giết Môise. Chủ nghĩa ấy cũng sẽ giết bạn!

003. A2.Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

huanluyennguoilanhdao4 435x290 1A2. Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

MỤC LỤC
Lời nói đầu 
A2.1 - Trông Đợi Chúa
A2.2 - Nghe Tiếng Chúa 
A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa 
A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng 
A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép 
A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận 
A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm” 
A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng 
A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

004. A2Chương 1 Trông Đợi Đức Chúa Trời

huanluyennguoilanhdao5 435x290 1A2.1 Chương 1 Trông Đợi Đức Chúa Trời

Dẫn Nhập
Có phải bạn là người được kêu gọi để trở thành người lãnh đạo Hội Thánh nhưng e ngại rằng những nhược điểm của bạn sẽ ngăn trở bạn thành công chăng? ... Có phải bạn nghĩ rằng bạn quá yếu đuối không thể trở thành một người lãnh đạo vững vàng chăng? Có lẽ bạn đang bị đẩy vào vị trí lãnh đạo và bạn đang đối diện với sự chán chường, thậm chí cả sự thất bại. Nếu vậy bạn hãy vững lòng. Đức Chúa Trời có những tin vui cho bạn.

005. A2Chương 2 Nghe Tiếng Chúa

huanluyennguoilanhdao1 435x290Chương 2 - 2.02 Nghe Tiếng Chúa

Dẫn nhập
Đức Chúa Trời còn đang phán với chúng ta ngày nay không?... Chúng ta có thể nghe tiếng Ngài không?
Nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc vẫn bị lầm lẫn vấn đề này. Một số người tin rằng Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn và đưa ra phương hướng khi chúng ta có nhu cầu. Một số khác nói rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể phán với chúng ta qua những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang còn phán với chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài như Ngài đã từng phán trong thời Kinh Thánh. Còn bạn tin gì?

006. A2Chương 3 Vâng Theo Tiếng Chúa

huanluyennguoilanhdao1 435x290Chương 3 - A2.3 Vâng Theo Tiếng Chúa

“Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe... lời (Rhema) của Đức Chúa Trời” (Rôma 10:17).
A. LỜI LOGOS VÀ LỜI RHEMA
Có hai chữ Hylạp được dịch là “lời” trong Kinh Thánh tiếng việt đó là chữ “LOGOS” và “RHEMA”. Lời Logos thường là những ”lời” được viết lại. Lời Rhema thường là những lời sự sống hoặc lời ban sự sống. Chúa Jesus phán: ”Có lời (Logos) chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời (Rhema) nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Mathiơ 4:4).

007. A2Chương 4 Kiên Nhẫn Chịu Đựng

huanluyennguoilanhdao1 435x290Chương 4 - A2.4 Kiên Nhẫn Chịu Đựng

Dẫn nhập
Một người truyền đạo trẻ đã hỏi người bạn tôi, anh Bob Mumford, rằng: “Điều gì là chứng cớ đầu tiên chứng tỏ ông được Đầy dẫy Đức Thánh Linh và được kêu gọi vào chức vụ?”. ... Sau một chốc suy nghĩ ông trả lời: “NAN ĐỀ” Ông đã dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Giăng Báptít nói về Chúa Jesus rằng: “Chính Ngài sẽ làm phép báptem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh Và bằng lửa... và sẽ đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt” (Luca 3:16,17).

008. A2Chương 5 Bài Học Từ Cuộc Đời Giô-sép

huanluyennguoilanhdao1 435x290Chương 5 - A2.5 Bài Học Từ Cuộc Đời Giô-sép

Dẫn nhập
Vài năm trước đây, anh David Edwards đã thuyết trình về cuộc đời Giôsép trong một buổi hội nghị.... Ông nói: “Cuộc đời của Giôsép có thể được tóm tắt trong ba lời này: Bị bỏ xuống hố, bị bỏ tù và được đặt lên ngai” (Pitted, Potted and Putted). Đây là ba từ dàn ý của chương này. Khi còn trẻ tôi thường khóc mỗi khi đọc về cuộc đời của Giôsép (Xem Sáng Thế Ký 37:1-49:33). Trong nhiều năm tôi không hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao? Tại sao câu chuyện về Giôsép lại cảm động tôi đến như vậy?

009. A2Chương 6 Tránh Trở Thành Người Bị Loại Bỏ

huanluyennguoilanhdao1 435x290Chương 6 - A2.6. Tránh Trở Thành Người Bị Loại Bỏ

Dẫn Nhập
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người để lập thành những nhà lãnh đạo. Mỗi giai đoạn vận hành mới mẻ của Đức Thánh Linh thường được đánh dấu bởi việc Đức Chúa Trời lựa chọn và chuẩn bị những người lãnh đạo mới cho công việc của Ngài. Đây là thời kỳ của những sự tuôn đổ mới mẻ của Đức Thánh Linh. Một sự thay đổi quan trọng trong lịch sử loài người đang xảy ra.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8756 guests and no members online

Your Language