Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

09.Nguồn Gốc Và Công Việc Của Sa-tan

09.NGUỒN GỐC VÀ CÔNG VIỆC CỦA SA TAN

    Để biết rõ nguồn gốc của Satan, chúng ta hãy đọc trong Êxêchiên 28 “HỠI CON NGƯỜI HÃY NÓI CÙNG VUA TY RƠ RẰNG: CHÚA GIÊ HÔ VA PHÁN NHƯ VẦY: NGƯƠI GỒM ĐỦ TẤT CẢ, ĐẦY SỰ KHÔN NGOAN, TỐT ĐẸP, TRỌN VẸN“. Hãy chú ý điều nầy, dù người được Đức Chúa Trời nói ở đây là vua Tyrơ, nhưng phải có một nhân vật nào đó đứng đằng sau vua nầy. Nhân vật nầy có một quyền lực rất lớn và quyền năng cao cả hơn bất cứ người nào khác.

LamTheNaoDanhBaiSatan09

   Thật ra, sự giật dây vua nầy không phải là một con người, nhưng là một vị Thiên sứ được tạo dựng trước khi có con người rất lâu. Kinh Thánh cũng ít dùng ngay quyền lực của vị Thiên sứ nầy, mà thường dùng tên của một người có quyền cao chức trọng ở giữa loài người. Chẳng hạn, hãy lấy kinh nghiệm của Đaniên được ghi lại trong sách Đaniên 10. Đaniên đã cầu nguyện suốt 21 ngày trong sự khốn khổ của linh hồn ông để chờ đợi Đức Chúa Trời trả lời. Thình lình ngày cuối của 3 tuần nầy, một Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến bảo ông rằng: ”HỠI ĐA NI ÊN ĐỪNG SỢ, VÌ KỂ TỪ NGÀY ĐẦU MÀ NGƯƠI ĐÃ CHUYÊN LÒNG HIỂU, HẠ MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ NHỮNG LỜI NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC NGHE, VÀ VÌ CỚ NHỮNG LỜI NGƯƠI MÀ TA ĐÃ ĐẾN“. Câu 12 có những chữ có ý nghĩa đặc sắc theo sau: ”SONG VUA NƯỚC PHE RƠ SƠ ĐÃ NGĂN TRỞ TA 21 NGÀY“. Ai là vua Pherơsơ? Vấn đề trở thành rõ ràng trong các câu kế: ”NHƯNG NẦY MI CHÊN LÀ MỘT TRONG CÁC QUAN TRƯỞNG ĐẦU NHẤT ĐÃ ĐẾN MÀ GIÚP ĐỠ TA, VÀ TA Ở LẠI ĐÓ VỚI CÁC VUA PHERƠSƠ“.

    Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai một sứ giả đến, nhưng vị Thiên sứ nầy đã bị một nhân vật ác cản đường gọi là “Vua Pherơsơ“. Nhân vật gian ác nầy không ai khác hơn là đại diện của Satan cai trị trên vương quốc Pherơsơ. Mi chên, Thiên sứ trưởng, được Đức Chúa Trời sai đến để giúp cho sứ giả của Ngài có thể đến phán cùng Đaniên. Điểm chính của chúng ta nhận xét ở đây là trong sự mô tả một nhân vật gian ác tìm cách cản đường sứ giả của Đức Chúa Trời thì đã dùng tên của loài người, không nghi ngờ gì cả, nhân vật nầy chính là một Thiên sứ gian ác. Hãy trở lại sách Êxêchien nhân vật nầy được mô tả là “ĐẦY SỰ KHÔN NGOAN TỐT ĐẸP, TRỌN VẸN. NGƯƠI VỐN Ở TRONG ÊĐEN LÀ VƯỜN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI“.

    Hiện tại, chưa có vua Tyrơ nào ở trong vườn Êđen cả, vì khi vườn Êđen được dựng nên thì vua Tyrơ chưa có. Nhưng nhân vật nói ở đây rõ ràng là điều mà Sáng thế ký đoạn 3 đề cập. Các sự mô tả sau đây chỉ rõ ràng về nhân vật đầu tiên ở vườn Êđen nơi AĐam ở. Trong vườn Êđen nguyên thủy, từng viên đá quý được Satan bao phủ, ám chỉ một nơi có vẻ đẹp tuyệt vời được làm dấu bằng những ngọc quý hơn là cây cối như trong trường hợp vườn Êđen thời AĐam. Đoạn nầy cũng nói về nhân vật đó: ”NGƯƠI CŨNG LÀ MỘT CHÊ RU BIN ĐƯỢC XỨC DẦU ĐƯƠNG CHE PHỦ. Nhân vật nầy không ai khác hơn là Luxiphe, con của sáng láng, trong điều kiện nguyên thủy của hắn. Đoạn nầy nói thêm: ”TA ĐÃ LẬP NGƯƠI TRÊN HÒN NÚI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NGƯƠI ĐÃ ĐI DẠO GIỮA CÁC HÒN NGỌC SÁNG NHƯ LỬA”.

    Bức tranh nầy được thay đổi bằng một tội: ”ĐƯỜNG LỐI NGƯƠI ĐƯỢC TRỌN VẸN TỪ NGÀY NGƯƠI ĐƯỢC DỰNG NÊN, CHO ĐẾN LÚC THẤY SỰ GIAN ÁC TRONG NGƯƠI“. Những lời nầy không thể nào thích hợp với bất cứ vua nào của Tyrơ, bức tranh càng đen tối hơn khi được mô tả kế tiếp: ”NHƠN NGƯƠI BUÔN BÁN THẠNH LỢI, LÒNG NGƯƠI ĐẦY SỰ HUNG DỮ. VẬY, TA Đà XÔ NGƯƠI NHƯ LÀ VẬT Ô UẾ XUỐNG KHỎI NÚI ĐỨC CHÚA TRỜI“. Giờ Satan bị quăng xuống được chép trong sách Khải Huyền 12:7-12. Và lời tiên tri còn tiếp tục: ”HỠI CHÊ RU BIN CHE PHỦ, TA DIỆT NGƯƠI GIỮA CÁC HÒN NGỌC SÁNG NHƯ LỬA, LÒNG NGƯƠI Đà KIÊU NGẠO VÌ SỰ ĐẸP NGƯƠI, VÀ SỰ VINH HIỂN NGƯƠI Đà LÀM CHO NGƯƠI LÀM HƯ SỰ KHÔN NGOAN MÌNH. TA Đà XÔ NGƯƠI XUỐNG ĐẤT, ĐẶT NGƯƠI TRƯỚC MẶT CÁC VUA, CHO HỌ XEM THẤY. NGƯƠI Đà LÀM SỰ Ô UẾ NƠI THÁNH NGƯƠI BỞI TỘI ÁC NGƯƠI NHIỀU QUÁ VÀ BỞI SỰ BUÔN BÁN NGƯƠI KHÔNG CÔNG BÌNH, TA Đà KHIẾN LỬA RA TỪ NGƯƠI VÀ Đà LÀM CHO NGƯƠI TRỞ NÊN TRO TRÊN ĐẤT, TRƯỚC MẶT MỌI KẺ XEM THẤY HẾT THẢY NHỮNG NGƯỜI NHÌN BIẾT NGƯƠI TRONG CÁC DÂN SẼ SỮNG SỜ VỀ NGƯƠI. KÌA NGƯƠI Đà TRỞ NÊN MỘT CỚ KINH KHIẾP, ĐỜI ĐỜI SẼ KHÔNG CÒN NỮA“ (Êxêchiên 28:11-19).

   Trong Êsai 14, chúng ta thấy có một nội dung tương tự, nhưng có vài chi tiết khác với sách Êxêchiên: ”HỠI LUXIPHE CON TRAI CỦA SỰ SÁNG, SAO NGƯƠI TỪ TRỜI SA XUỐNG, HỠI KẺ GIÀY ĐẠP CÁC NƯỚC KIA, NGƯƠI BỊ CHẶT XUỐNG ĐẤT LÀ THỂ NÀO. NGƯƠI VẪN BỤNG BẢO DẠ RẰNG: TA SẼ LÊN TRỜI, SẼ NHẮC NGAI TA LÊN TRÊN CÁC NGÔI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI, TA SẼ NGỒI TRÊN NÚI HỘI VỀ CUỐI CÙNG PHƯƠNG BẮC. TA SẼ LÊN TRÊN CAO NHỮNG ĐÁM MÂY, LÀM RA MÌNH BẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI. NHƯNG NGƯƠI PHẢI XUỐNG NƠI ÂM PHỦ, SA VÀO NƠI VỰC THẲM“ (Êsai 14 :12-15).

    Trước kia Satan là một Thiên sứ của sự sáng, nghĩa là Đức Chúa Trời tạo nên vị Thiên sứ nầy đề hoàn tất các trách nhiệm bao phủ các Chêrubin, cũng là vị Thiên sứ có trách nhiệm bảo vệ sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Hiển nhiên, vị Thiên sứ nầy là một tạo vật có uy quyền nhất và là tạo vật có sức mạnh kế sau Đức Chúa Trời. Nhưng vị Thiên sứ nầy không thỏa mãn về địa vị nầy của mình mà khao khát giống như Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên muốn truất phế Đức Chúa Trời để lên ngai.

    Ngay cả bây giờ Satan vẫn không từ bỏ mục tiêu tuyệt vọng ấy. Ma quỷ sẽ không tự do mãi mãi. Khải huyền 12 cho chúng ta biết Satan bị ném xuống khỏi Thiên đàng, và trong Khải huyền 20:10 chúng ta thấy: ”CÒN MA QUỶ LÀ ĐỨA DỖ DÀNH CHÚNG, THÌ ĐÃ BỊ QUĂNG XUỐNG HỒ LỬA VÀ DIÊM, TRONG ĐÓ ĐÃ CÓ CON THÚ VÀ TIÊN TRI GIẢ RỒI. CHÚNG NÓ SẼ PHẢI CHỊU KHỔ CẢ NGÀY LẪN ĐÊM CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI“. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt công việc gian ác của Ma quỷ và buộc nó phải ở nơi âm phủ cho đến đời đời.

    Trái ngược với nguồn gốc Satan, chúng ta biết rõ về Chúa Jêsus, trong (Giăng 1:1) ”BAN ĐẦU CÓ NGÔI LỜI“. Chúa Jêsus là ban đầu và Ngài vẫn hằng hữu, nhưng trong trường hợp Satan, nó có tuổi ban đầu, ví dụ trong (Giăng 8:44) chúng ta thấy: ”CÁC NGƯƠI BỞI CHA MÌNH LÀ MA QUỶ MÀ SANH RA, VÀ CÁC NGƯƠI LÀM NÊN SỰ ƯA MUỐN CỦA CHA MÌNH. VỪA LÚC BAN ĐẦU, NÓ ĐÃ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CHẲNG BỀN GIỮ ĐƯỢC LẼ THẬT VÌ KHÔNG CÓ LẼ THẬT TRONG NÓ ĐÂU“. Điều nầy không bảo cho chúng ta biết trong cái nhìn bình thường ban đầu có ý nghĩa gì, nhưng hiển nhiên là sự phạm tội của Satan bắt đầu ở điều chúng ta gọi là thời gian. Theo ý nhĩa trường cửu của Đức Chúa Trời, thì Satan không trường cửu giống như vậy. Khi Chúa Jêsus bắt đầu công việc sáng tạo, thì Satan không có ở đây. Nó được tạo dựng làm một Thiên sứ của sự sáng, và có lẽ nó đã giữ chức vụ ấy hằng triệu năm rồi.

    Trong đặc tính nầy, Satan có lần được ở trong lẽ thật, nhưng nó không ở mãi trong điều ấy. Nó là một con người kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, nên ta thấy rằng bất cứ nơi nào Satan đến thì nơi đó có sự lo lắng và bại hoại theo sau. Hơn nữa, lúc đầu Satan là kẻ giết người từ lúc phạm tội, nó là kẻ nói dối, là cha của sự dối trá. Bề sâu, bề rộng và bề cao không đo lường được tính chất tội lỗi của Satan, vì bản chất của nó là gian ác và nơi tối tăm là chỗ cư ngụ của nó. Có người đã mô tả hài hước như sau: Satan ở thấp đến nỗi nó phải vào máy bay để bay xuống địa ngục. Satan không ở một mình, có cả một lực lượng đông đảo Quỷ sứ đi theo hắn. Hắn có một vương quốc tổ chức hẳn hoi và qua các lực lượng gian ác ấy, Satan đã hoạch định một chương trình cai trị loài người và các chính phủ.

    Chúng ta thường thường chống lại với các quyền lực thấp kém hơn nó, nhưng vẫn dùng chữ Satan, Ma quỷ là những danh từ bao gồm các lực lượng gian ác nầy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1216 guests and no members online

Your Language