Văn Phẩm Cơ Đốc

Ngồi Lê Đôi Mách

Ngồi Lê Đôi Mách
Lời chúng ta nói có quyền năng phi thường, có thể gây dựng hoặc phá hủy. Việc ngồi lê đôi mách lại đặc biệt độc hại. Vậy thì lời nói chiếm vai trò nào trong cuộc sống của bạn - đem đến sự sống hay sự phá hủy người khác? Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn hiểu rằng Chúa rất nghiêm khắc với những gì bạn nói ra. Hãy yên tịnh và lắng nghe Lời Ngài phán.

KinhThanhTheoChuDeNgoiLeDoiMach1280c

Tĩnh nguyện

Sẩy miệng chết người. Há miệng mắc quai. Mở miệng ác khẩu. Có nhiều thành ngữ miêu tả sự nguy hiểm của việc không làm chủ môi miệng và lời nói của bạn. Ngồi lê đôi mách cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một trong những chuyện dễ thanh minh đặc biệt khi chúng ta bị tổn thương. Có hai nguyên tắc căn bản của việc ngồi lê đôi mách: Những ai mách lẻo với bạn cũng sẽ mách lẻo với người khác về bạn. Và, nếu bạn không thể giúp giải quyết vấn đề thì bạn đừng nên tham gia nói. Chúa có thật sự quan tâm đến việc ngồi lê đôi mách không? Ngài có quan tâm đến những điều chúng ta nói không? Hãy đọc Lời Chúa để biết cách sử dụng môi miệng của bạn!

'Kẻ gian-tà gieo điều tranh-cạnh; Và kẻ thèo-lẻo phân-rẽ những bạn thiết cốt. ' Châm-ngôn 16:28.

'Lửa tắt tại thiếu củi; Khi chẳng có ai thèo-lẻo cuộc tranh-cạnh bèn nguôi. Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; Người hay tranh-cạnh xui nóng cãi-cọ cũng vậy. Lời kẻ thèo-lẻo giống như vật-thực ngon, Vào thấu đến tận gan ruột. ' Châm-ngôn 26:20-22.

'Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán-xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư-không mà mình đã nói; ' Ma-thi-ơ 12:35-36.

'Nhưng phải bỏ những lời hư-không phàm-tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai-lạc luôn trong đường không tin-kính, ' II Ti-mô-thê 2:16.

'Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi. ' Thi-thiên 141:3.

'Lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn-ngoan vốn là thuốc hay. ' Châm-ngôn 12:18.

'Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích-lợi cho kẻ nghe đến. ' Ê-phê-sô 4:29.

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11355 guests and no members online

Your Language