JoyceMeyerThapSang1280x720

Thắp Sáng Hy Vọng - Lời Giới Thiệu

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm kiếm Ngài (Xem Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin là chứng thư của những gì ta hy vọng (xem Hê-bơ-rơ 11:1). Trong lời Chúa chúng ta được hứa đức tin như hạt cải có thể dời núi (xem Ma-thi-ơ 17:20). Áp-ra-ham hy vọng trong đức tin rằng ông sẽ nhận lời hứa của Chúa (xem Rô-ma 4:18). Một số người cố có đức tin, nhưng họ không có hy vọng.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Phần 1: Hy Vọng Tiến Xa Hơn

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Rất thường người ta cảm thấy hy vọng có được nhiều thứ hơn là tham lam hay sai trật. Dù việc sống thỏa lòng và bằng lòng với những gì chúng ta có là điều hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là ước ao có thêm nhiều điều chính đáng khác là sai miễn là chúng ta ước ao có lý do hợp lí. Làm sao chúng ta có thể vừa thỏa lòng vừa vẫn muốn thêm cùng một lúc?

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 1: Nâng Mức Độ Mong Đợi Lên

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về một người phụ nữ tên Betty. Cô là một tín hữu. Cô đọc Kinh Thánh đều đặn. Betty làm tình nguyện bằng cách phát chăn cho người vô gia cư một tháng một lần. Betty có vẻ là người rất tốt phải không nào? Có một điều mà bạn cần biết về Betty: Bạn bè gọi cô là “Betty Tin Dữ” khi không có mặt cô.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 1.02. Vấn Đề là Tấm Lòng

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Câu chuyện của Betty là một câu chuyện tưởng tượng về một người mà có lúc rất giống bạn và tôi. Tất cả chúng ta đều thấy mình rơi vào những thái độ bi quan và lòng mong đợi kém cỏi - mô tả khí hậu thì nói “trời hơi nhiều mây” thay vì “trời có ít nắng,” nhìn thấy ly nước thì nói “nước tới nửa ly,” thay vì nói “ly nước chưa đầy.”

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 1.03. Kết Nối Đức Tin

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Đánh giá tấm lòng chúng ta là một bài tập quan trọng khi chúng ta cùng bắt đầu hành trình hy vọng này, bởi vì hy vọng nơi Chúa và lòng mong đợi tích cực liên hệ rất chặt chẽ với đức tin. Hãy chỉ cho tôi một người có những mong đợi kém cỏi thì tôi sẽ chỉ cho bạn một người ít dùng đến đức tin.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 1.04. Ba Bước Để Nâng Mức Mong Đợi

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có thể bạn đọc chương này và nghĩ rằng, Bà Joyce ơi, nghe thì hay thật đó, nhưng tôi phải trông đợi nhiều hơn như thế nào đây? Tôi phải hẹn hết người này đến người khác, không trả nổi các chi phí, cố gắng có được miếng ăn cho con cái hay để công ty khỏi phải nợ nần. Cả đời tôi làm việc đổ mồ hôi công sức để được như bây giờ.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 1.05. Sự Thay Đổi Đến Khi Có Lòng Mong Đợi Cao Hơn

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Cuộc đời bạn sẽ chỉ dừng ở mức mà bạn mong đợi. Không có nghĩa là lòng mong đợi của bạn lập tức thay đổi môi trường hay hoàn cảnh xung quanh, nhưng lòng mong đợi sẽ thay đổi cách bạn phản ứng với môi trường và hoàn cảnh đó. Lòng mong đợi của bạn thay đổi chính bạn. Nó khiến bạn có khả năng chờ đợi một sự thay đổi trong hoàn cảnh của bạn với một thái độ vui vẻ.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 14

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form