TT1 - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược

TT1 - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược - Tiến Sĩ Lance Walnau

tt1bayngonnuilancewalnau1280x720

TT1 - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược - The Seven Mountain Strategy - Tiến Sĩ Lance Walnau

Trong năm bài học Bảy Ngọn Núi Chiến Lược, Dr.Lance trình bày bảy lãnh vực có tầm ảnh hưởng đã tạo nên nền văn hoá của từng quốc gia. Ông cũng cho học viên thấy được mỗi người phải lèo lái tiến trình thực hiện sự kêu gọi từ khi con thơ ấu. Năm bài học nầy được thu hình vào năm 2009 tại Nữu Ước cạnh bên Thị trường Chứng Khoáng Wall Street, khiến nó mang tính cách thời sự nóng bỏng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TT1.1 Chiến Lược Bảy Ngọn Núi
TT1.2 Vùng Ảnh Hưởng
TT1.3 Hành Trình Đến Hội Điểm
TT1.4 Sự Ngăn Trở Đến Hội Điểm
TT1.5 Thế Giới Quan Của Hội Điểm

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11116 guests and no members online

Your Language