WW9 - Hương Liệu Cho Mục Vụ Phụ Nữ

WW9 - Những Hương Liệu Cho Một Mục Vụ Của Phụ Nữ - Mục Sư Janet Conley

ww9nhunghuonglieuchomotmucvuhtjanetconley1280x720

WW9 - Những Hương Liệu Cho Một Mục Vụ Của Phụ Nữ - Church Based Womens Ministry - Mục Sư Janet Conley

Mục sư Janet và Bayless Conley quản nhiệm Hội Thánh Cottonwood Christian Center tại California. Chương trình truyền hình của họ đến với hàng trăm quốc gia mỗi tuần. Janet trình bày làm thế nào để thành lập một mục vụ xuất sắc cho phụ nữ trong một hội thánh.

Janet Conley, cùng với chồng là Bayless, là những Mục sư Sáng lập và Cấp cao tại Nhà thờ Cottonwood ở Los Alamitos, California, với số người tham dự hàng tuần hơn 9.500 người. Con trai và con dâu của bà, Harrison và Bethany Conley, là những mục sư chính của Nhà thờ Cottonwood. Trước khi thành lập Nhà thờ Cottonwood, Cô đã làm việc với tư cách là một Y tá có Đăng ký trong sáu năm.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tổ Chức Ban Phụ Nữ 1
Tổ Chức Ban Phụ Nữ 2

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1101 guests and no members online

Your Language