B5 - Chúa Jesus Đấng Chữa Lành

B5 - Chúa Jesus Đấng Chữa Lành Hôm Nay - Mục Sư Bayless Conley

b5chuajesusdangchualanhhomnay1280x720

B5 - Chúa Jesus Đấng Chữa Lành Hôm Nay - Jesus Our Healer Today - Mục Sư Bayless Conley

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

B5.1 Nếu Đó Là Ý Chúa
B5.2 Sự Chữa Lành Thể Hiện Trong Sự Cứu Chuộc
B5.3 Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn
B5.4 Môi-se - Con Rắn Và Sự Chữa Lành
B5.5 Sự Thương Xót Trong Việc Chữa Lành

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11653 guests and no members online

Your Language