MS4 - Luật Về Thầy Tế Lễ

MS4 - Luật Về Thầy Tế Lễ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS4 - Luật Về Thầy Tế Lễ - The Code Of The Priest - Mục Sư Perry Stone

Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái. Ông đi từ những bí mật của chức tế lễ về bang Mên-chi-xê-đéc đến áo choàng của thầy tế lễ. Qua bài dạy này các bạn cũng sẽ khám phá chức tế lễ dòng A-rôn được chuyển giao qua cho Đấng Christ tại thập tự giá như thế nào.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Luật Về Thầy Tế Lễ - Phần 1

Luật Về Thầy Tế Lễ - Phần 2

Luật Về Thầy Tế Lễ - Phần 3

Luật Về Thầy Tế Lễ - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1465 guests and no members online

Your Language