TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Mục Sư Chris Hayward

tt07p1dongsongthanhtaychrishayward1280x720

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Cleansing Stream - Mục Sư Chris Hayward- Raymond Pettitt -  Chad Daniel

Chris Hayward là một mục sư và mục sư. Ông là Chủ tịch của Bộ làm sạch Dòng suối, một bộ hỗ trợ cung cấp các cuộc hội thảo, chương trình và khóa tu. Ông từng là mục sư sáng lập của Nhà thờ Thông công Cơ đốc ở Mountain Vernon, Illinois, trong 11 năm.

Raymond Petitt là một doanh nhân và bộ trưởng. Ông là Phó Chủ tịch Quốc tế của các Bộ Toàn cầu tại các Bộ của Cleansing Stream.

Chad Daniel là một nhân vật truyền hình, bộ trưởng và diễn giả quốc tế. Ông đã làm việc với Joyce Meyer Ministries với tư cách là nhà sản xuất truyền hình trong sáu năm. ISOM sau đó đã đưa Chad vào nội bộ để tạo ra YouthBytes, một chương trình được quay quốc tế sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại để giao tiếp với giới trẻ trên toàn cầu. Chad hiện đứng đầu một bộ tiếp cận quốc tế có tên Chad Daniel Ministries.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

M8.1 Dòng Sông Thanh Tẩy - Phần 1
M8.2 Dòng Sông Thanh Tẩy - Phần 2
M8.3 Dòng Sông Thanh Tẩy - Phần 3
M8.4 Dòng Sông Thanh Tẩy - Phần 4
M8.5 Dòng Sông Thanh Tẩy - Phần 5

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11578 guests and no members online

Your Language