D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Tiến Sĩ Howard Foltz

d7truyengiaovamuagathowardfoltz1280x720

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest - Tiến Sĩ Howard Foltz

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D7.1 Những Thuật Ngữ Truyền Giáo
D7.2 Nền Tảng Kinh Thánh Của Việc Truyền Giáo
D7.3 Sự Rao Truyền Phúc Âm Và Dạy Dỗ
D7.4 Tình Trạng Của Thế Giới
D7.5 Hội Thánh Của Đại Mạng Lệnh
D7.6 Tác Động Đến Thế Giới Qua Việc Cầu Nguyện
D7.7 Một Hợi Thánh Được Huy Động Và Sai Đi
D7.8 Truyền Giáo Ngắn Hạn Và Hội Thảo Truyền Giảng
D7.9 Đức Tin Hiển Dâng Và Những Dân Tộc Chưa Biết Đến
D7.10 Chuẩn Bị Việc Truyền

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1061 guests and no members online

Your Language