WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - Bác Sĩ Carolyn Klaus

ww2daicuongvehivvabenhaidscarolynklaus1280x720

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - HIV/AIDS Education - Bác Sĩ Carolyn Klaus

Bác sĩ Carolyn Klaus đã sáng lập mục vụ Hope in View, một công tác giáo dục bệnh AIDS theo đường lối của Kinh Thánh và với tình yêu thương. Bài học nầy cho học viên một kiến thức đầy đủ về vi trùng HIV và bệnh AIDS và sẽ làm thay đổi đời sống của học viên. Mỗi tín hữu cũng cần phải tự tìm hiểu học hỏi về vấn đề nầy.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW2.1 Đại Cương Về HIV Và Bệnh AIDS

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1021 guests and no members online

Your Language