MS1 - Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ

MS1 - Những Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ Của Y-sơ-ra-ên - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS1 - Những Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ Của Y-sơ-ra-ên - Prophetic Mysteries Of The Seven Feasts Of Israel - Mục Sư Perry Stone

Phần này có bốn bài học, mục sư Perry Stone đã cô đọng hàng trăm giờ nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ của mình thành một bài học về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên. Ông trình bày những ý nghĩa thực tế và mang tính tiên tri của những kỳ lễ này, trong đó có cả phong tục truyền thống ít được dạy trong các hội thánh Cơ đốc. Khám phá những sự kiện tiên tiên tri về tương lai diễn ra trong ba kỳ lễ mùa thu. Đây là bài dạy đầy quyền năng với những chi tiết thật rõ ràng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Những Bí mật Tiên tri Về Những Kỳ Lễ của Y-sơ-ra-ên - Phần 1
Những Bí Mật Tiên Tri về Những Kỳ Lễ của Y-sơ-ra-ên - Phần 2
Những Bí Mật Tiên Tri về Những Kỳ Lễ của Y-sơ-ra-ên - Phần 3
Những Bí Mật Tiên Tri về Những Kỳ Lễ của Y-sơ-ra-ên - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1382 guests and no members online

Your Language