C3 - Nhóm Tế Bào

C3 - Nhóm Tế Bào - Tiến Sĩ Larry Stockstill

c3nhomtebaolarrystockstill1280x720

C3 - Nhóm Tế Bào - Cell Groups - Tiến Sĩ Larry Stockstill

Mục sư Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới. Theo khuôn mẫu Columbia, ông đưa ra “nguyên tắc 12” giúp cho học viên một phương án về cấu trúc cho sự tăng trưởng, phát triển môn đồ và những con người lãnh đạo hội thánh.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C3.1 Mục Đích Của Tổ Tế Bào
C3.2 Truyền Giảng Sâu Rộng
C3.3 Dấy Lên Những Con Người Lãnh Đạo Hội Thánh
C3.4 Nguyên Tắc Của Sự Nhân Cấp
C3.5 Những Nhà Lãnh Đạo Đáng Kể Trong Hội Thánh

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1144 guests and no members online

Your Language