CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler1280x720

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ. Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

CL3.1 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ
CL3.2 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ
CL3.3 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ
CL3.4 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ
CL3.5 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ
CL3.6 Nguyên Tắc Thông Giải Giấc Mơ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4836 guests and no members online

Your Language