C8 - Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh

C8 - Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh - Mục Sư Bayless Conley

c8duocsoidanboidtlbaylessconley1280x720

C8 - Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh - Being Led By The Spirit - Mục Sư Bayless Conley

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C8.1 Ðức Thánh Linh Hướng Dẫn Và Quyền Năng Của Ðức Thánh Linh
C8.2 Chúa Hướng Dẫn Chúng Ta Qua Tâm Linh
C8.3 Hướng Ði Lúc Khó Khăn
C8.4 Những Ưu Tiên Của Cuộc Sống
C8.5 Những Vấp Váp Và Nguy Hiểm Trong Sự Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1489 guests and no members online

Your Language