E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Mục Sư Blaine Bartel

e9mucvuchotuoitreblainebartel1280x720

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Ministering To Youth - Mục Sư Blaine Bartel

Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E9.1 Thiết Lập Khải Tượng Cho Mục Vụ Tuổi Trẻ
E9.2 Dẫn Dắt Những Người Lãnh Đạo Của Mình Làm Việc Xuất Sắc
E9.3 Giao Tiếp Cách Hiệu Quả Với Người Trẻ
E9.4 Lên Kế Hoạch Cho Buổi Gặp Mặt Với Người Trẻ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11139 guests and no members online

Your Language