MS2 - Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ

MS2 - Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS2 - Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ - Unlocking Hebrew Mysteries - Mục Sư Perry Stone 

Đây là phần bài dạy của Perry stone và Bill Cloud, dạy về những nền tảng niềm tin Cơ đốc giáo Do thái. Đặc biệt các bạn sẽ họ về nguồn gốc của kèn shofar (sừng chiên đực) và tallit (khăn choàng cầu nguyện). Các bạn cũng sẽ học được cách thờ phượng của người Hê-bê-rơ được kết nối với các sự kiện mang tính tiên tri trong tương lai.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Khai Mở Những Bí Mật Của Người Hê-bê-rơ - Phần 1
Khai Mở Những Bí Mật Của Người Hê-bơ-rơ - Phần 2
Khai Mở Những Bí Mật Của Người Hê-bơ-rơ - Phần 3
Khai Mở Những Bí Mật Của Người Hê-bơ-rơ - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1023 guests and no members online

Your Language