C1 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp

C1 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

c1huydongdenhancapberingilfillan1280x720

C1 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp - Mobilize To Multiply - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C1.1 Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1470 guests and no members online

Your Language