F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Tiến Sĩ P. G. Vargis

f71diemthucdungtrongchucvupgvargis1280x720

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Practical Points For Ministry - Tiến Sĩ P. G. Vargis

Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F7.1 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
F7.2 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
F7.3 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
F7.4 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1238 guests and no members online

Your Language