Trường Kinh Thánh Isom

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

d3huongdannhomtebaophanbillyhornsby435x245

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

Billy Hornsby từng là chủ tịch của Hiệp hội các nhà thờ có liên quan, một bộ tổ chức giáo hội quốc gia và là Tư vấn cấp cao về Châu Âu cho EQUIP (tổ chức đào tạo lãnh đạo toàn cầu của John Maxwell).

D4 - Sự Phục Hòa - Tiến sĩ A. R. Bernard

d4suphuchoaarbernard435x245

D4 - Sự Phục Hòa - Reconciliation - Tiến Sĩ A. R. Bernard

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng như một nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ.

D5 - Cá Nhân Chứng Đạo - Personal Evangelism - Mục Sư Ray Comfort

d5truyengiangcanhanraycomfort435x245

D5 - Cá Nhân Chứng Đạo - Personal Evangelism - Mục Sư Ray Comfort

Ray Comfort là một mục sư và nhà truyền giáo Cơ đốc sinh tại Tân Tây Lan New Zealand, sống ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu mục vụ The Way of the Master với nam diễn viên Kirk Cameron, dạy nhà thờ rao giảng hiệu quả hơn thông điệp của Cơ đốc giáo truyền giáo.

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Giáo Sư Dean Sherman

d6cuocchienthuoclinhdeansherman435x245

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Spiritual Warfare - Giáo Sư Dean Sherman

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia.

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Tiến Sĩ Howard Foltz

d7truyengiaovamuagathowardfoltz435x245

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest - Tiến Sĩ Howard Foltz

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó.

D8 - Uy Quyền Và Sự Tha Thứ - Mục Sư John Bevere

d8uyquyenvasuthathujohnbevere435x245

D8 - Uy Quyền Và Sự Tha Thứ - Authority And Forgiveness - Muc Sư John Bevere

John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International, một bộ cam kết phát triển những người theo Chúa không khoan nhượng, những người biến đổi thế giới của chúng ta.

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

d9ghinhokinhthanhmarilynhickey435x245

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Spiritual Breakthrough - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

Tiến sĩ Marilyn Hickey được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Tiến Sĩ T. L. Osborn

e1noiketvoidangchristtommyleeosborn435x245

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Christ Connection - Tiến Sĩ T. L. Osborn

Tiến sĩ T. L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia.

E2 - Sống Để Ban Cho - Mục Sư Wayne Myers

e2songdebanchowaynemyers435x245

E2 - Sống Để Ban Cho - Living To Give - Mục Sư Wayne Myers

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3757 guests and no members online

Your Language