Trường Kinh Thánh Isom

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Tiến Sĩ Keith Hazell

f64nentangtientrikeithhazell435x245

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Prophetic Foundations - Tiến Sĩ Keith Hazell & Jeremy

Tiến sĩ Keith Hazell là một nhà tiên tri, mục sư và tác giả người Anh. Ông thành lập bộ Winds of Change cùng với vợ mình, Nova và con trai, Jeremy.

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Tiến Sĩ P. G. Vargis

f71diemthucdungtrongchucvupgvargis435x245

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Practical Points For Ministry - Tiến Sĩ P. G. Vargis

Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

f81nghetiengchuamarkvirkler435x245

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Hearing Gods Voice - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.

MS1 - Những Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ Của Y-sơ-ra-ên - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS1 - Những Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ Của Y-sơ-ra-ên - Prophetic Mysteries Of The Seven Feasts Of Israel - Mục Sư Perry Stone

Phần này có bốn bài học, mục sư Perry Stone đã cô đọng hàng trăm giờ nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ của mình thành một bài học về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên.

MS2 - Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS2 - Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ - Unlocking Hebrew Mysteries - Mục Sư Perry Stone 

Đây là phần bài dạy của Perry stone và Bill Cloud, dạy về những nền tảng niềm tin Cơ đốc giáo Do thái. Đặc biệt các bạn sẽ họ về nguồn gốc của kèn shofar (sừng chiên đực) và tallit (khăn choàng cầu nguyện).

MS3 - Đám Cưới Của Người Do Thái - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS3 - Đám Cưới Của Người Do Thái - The Ancient Jewish Wedding - Mục Sư Perry Stone

Để hiểu rõ ý niệm vể sự cất lên của Hội thánh , bạn phải hiểu về lễ cưới của người Do Thái, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế trở lại để đó nàng dâu của Ngài.

MS4 - Luật Về Thầy Tế Lễ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS4 - Luật Về Thầy Tế Lễ - The Code Of The Priest - Mục Sư Perry Stone

Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái.

MS5 - Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS5 - Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh - Breath Of The Holies - Mục Sư Perry Stone

Trong bài dạy này, Perry Stone sử dụng mô thật hình chi tiết của đề tạm trong đồng vắng để khám phá những ý nghĩa kín giấu về những tấm ván, những loại vải, những thứ kim loại và các chi tiết khác của căn lều huyền bí này.

MS6 - Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone435x245

MS6 - Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ - Prophetic Discoveries Hidden In Gods Seven Appointed Feasts - Mục Sư Perry Stone

Đây là bài dạy đầy quyền năng của Perry Stone và Bill Loud, loạt bài về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên thật làm say mê lòng người.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1145 guests and no members online

Your Language