Trường Kinh Thánh Isom

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Mục Sư Dick Benjamin

e5chucvutruonglao4dickbenjamin435x245

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Biblical Eldership - Mục Sư Dick Benjamin

Mc sư Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

E7 - Truyền Giáo Cho Thế Hệ Mới - Mục Sư Willie George

e7lamchungchothehetrewilliegeorge435x245

E7 - Truyền Giáo Cho Thế Hệ Mới - Reaching A New Generation - Mục Sư Willie George

Mục sư Willie George là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ.

E8 - Quản Trị Tương Lai - Mục Sư Jim Wideman

e8dieuhanhchotuonglaijimwideman435x245

E8 - Quản Trị Tương Lai - Managing For Tomorrow - Mục Sư Jim Wideman

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc.

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Mục Sư Blaine Bartel

e9mucvuchotuoitreblainebartel435x245

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Ministering To Youth - Mục Sư Blaine Bartel

Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông.

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

f11dacthangbanchattoioifberingilfillan435x245

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Conquering The Sin Nature - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

Tiến sĩ Berin Gilfillan là bộ trưởng người Mỹ gốc Nam Phi, diễn giả quốc tế và tác giả. Ông là Người sáng lập và Chủ tịch của Good Shepherd Ministry, International.

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - Mục Sư John Bevere

f21tamlongcuachucvujohnbevere435x245

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - The Heart Of Ministry - Mục Sư John Bevere

Mục sư John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International.

F3 - Đổi Mới Như Chim Ưng - Tiến Sĩ John Burns

f31doimoinhuchimungjohnvahelen435x245

F3 - Đổi Mới Như Chim Ưng - Renewed Like The Eagles - Tiến Sĩ John Burns

Tiến sĩ John Burns là một mục sư và tác giả người Canada. Ông đồng mục sư Nhà thờ Relate ở Vancouver, Canada với vợ là Helen.

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

f44congdongvagioitinhgilbertbilezikian435x245

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Community And Gender - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

Tiến sĩ Gilbert Bilezikian là một tác giả, giáo sư và mục sư người Mỹ gốc Pháp. Ông là người đồng sáng lập, cùng với Bill Hybels, của Nhà thờ Cộng đồng Willow Creek ở Nam Barrington, Illinois.

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Mục Sư Brick Cliff

f55giangdaynangdongbrickcliff435x245

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Dynamic Preaching - Mục Sư Brick Cliff

Tiến sĩ Brick Cliff là một nhà truyền giáo và giáo sư. Ông là Chủ tịch của các Bộ Tác động Thế giới Hiện nay (WIN). Ông cũng là Chủ tịch và Người sáng lập của Đại học Cơ đốc Quốc gia-2-Quốc gia.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11048 guests and no members online

Your Language